Cardioversie

Cardioversie betekent het omkeren van een onregelmatig hartritme naar een regelmatig hartritme. Het is de naam voor elektrische behandeling van een onregelmatig hartritme. De behandeling voeren we uit met behulp van een defibrillator. Dit is een apparaat dat het hart weer regelmatig laat kloppen door een stroomstootje te geven.

Meer informatie vindt u in de folder.