Hoektand vrijleggen of ligeren

Soms breken tanden of kiezen niet spontaan of te laat door. Door de tand of kies vrij te leggen kunnen we de doorbraak versnellen. Ook kunnen we de tand/kies met een draadje of kettinkje langzaam naar buiten trekken. Dit noemen we 'ligeren'.

Meer informatie vindt u in de folder.