Contactisolatie bij dragerschap van een resistente bacterie

U draagt (mogelijk) een resistente bacterie bij u, die zich verspreidt via contact met besmette handen of besmette oppervlakken. Om verspreiding van deze bacterie te voorkomen, nemen we in het ziekenhuis maatregelen. In deze folder leest u hier meer over.

Resistente bacteriën

Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op de huid als in het lichaam. Bacteriën horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. Maar soms veroorzaken bacteriën een infectie. Infecties die veroorzaakt worden door bacteriën kunnen worden behandeld met antibiotica. Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of de groei ervan remmen. Het komt voor dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor bepaalde antibiotica. Zo’n bacterie noemen we een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO). Het is belangrijk om verspreiding van deze resistente bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom nemen we tijdens uw verblijf in het ziekenhuis maatregelen om verspreiding van deze bacterie tegen te gaan.

Maatregelen bij opname in het ziekenhuis

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen krijgt u een eenpersoonskamer met een eigen toilet en douche. De ziekenhuismedewerkers dragen handschoenen en soms een schort wanneer zij u verzorgen, onderzoeken of uw kamer schoonmaken. Het personeel hoeft geen beschermende kleding aan als ze alleen een praatje met u maakt of bijvoorbeeld de krant brengt.

In principe blijft u op uw kamer. Het kan zijn dat u uw kamer moet verlaten, bijvoorbeeld omdat u moet oefenen met traplopen of wandelen. Houd u dan aan de volgende instructies:

  • verlaat uw kamer alleen onder begeleiding van een zorgverlener;
  • desinfecteer uw handen bij het verlaten van de kamer;
  • gebruik geen andere toilet dan uw eigen toilet;
  • ga niet naar de huiskamer van de afdeling.

Onderzoeken of behandelingen die op een andere afdeling plaatsvinden, gaan in principe gewoon door. De afdeling wordt ingelicht over uw komst.

Bezoek

U kunt uw bezoek gewoon ontvangen. Uw bezoek moet zich wel eerst melden bij een verpleegkundige van de afdeling. Bij het verlaten van uw kamer moet uw bezoek de handen wassen met water en zeep of inwrijven met handalcohol. Voor bezoek op de kinderafdeling (ouders, broertjes en zusjes) geldt dat zij de speel- en ouderkamer kunnen bezoeken als de handen gewassen of gedesinfecteerd zijn.

Maatregelen bij polikliniekbezoek

Gaat u voor een onderzoek of behandeling naar de polikliniek? Op de polikliniek zijn extra maatregelen niet nodig. De basishygiëne die de medewerkers toepassen is voldoende om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen.

Thuis

Thuis hoeft u geen speciale maatregelen te nemen. U kunt zonder problemen gebruik maken van thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg. De basishygiëne die de gezondheidsmedewerkers toepassen, is voldoende om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Ook uw gezinsleden hoeven geen extra maatregelen te nemen.

Waarom nemen we in het ziekenhuis ‘strengere’ maatregelen dan elders?

Het risico op besmetting is in een ziekenhuis is groter dan onder de algemene bevolking. Dit heeft te maken met de vele zorghandelingen die plaatsvinden, antibioticagebruik en de kwetsbaarheid van de patiënten. Daarom zijn we in het ziekenhuis alert op resistente bacteriën en nemen we maatregelen als we ze tegenkomen.

Instructies voor een goede handhygiëne in het ziekenhuis

Goede handhygiëne is belangrijk om overdacht van (ziekmakende) micro-organismen te voorkomen. Er zijn twee vormen van handhygiëne: wassen of desinfecteren. Meer informatie vindt u in de folder 'Hygiënevoorschriften voor patiënten en bezoekers'.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundigen of aan uw arts. Met specifieke vragen over de bacterie kunt u contact opnemen met afdeling Hygiëne en infectiepreventie.

Telefoonnummers

Afdeling Hygiëne en infectiepreventie
088 250 6440

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 7 juni 2021

Code: HYG09