Kenacort injectie

U heeft vandaag van de orthopeed een kenacort injectie gekregen. De arts heeft u uitleg gegeven over de bijwerkingen, die kunnen optreden. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Het is belangrijk dat u zich realiseert, dat de situatie in uw geval anders kan zijn dan hier beschreven is.

Wat is een kenacort injectie en wat is de werking?

Een kenacort injectie is een injectie waarin de stoffen Depo-Medrol® en Lidocaïne zitten. De injectie bestaat uit een steriele waterige suspensie die per ml 40 mg methylprednisolonacetaat en 10 mg lidocaïnehydrochloride bevat.

Methylprednisolonacetaat (aanwezig in Depro-Medrol®) heeft een langdurige ontstekingsremmende werking.

Lidocaïne heeft een plaatselijke verdovende werking. Het verdooft de injectieplaats en het ingespoten weefsel tijdelijk.

Deze twee stoffen samen zorgen er voor dat de ontstekingsreacties in de weefsels worden onderdrukt, waardoor zowel de pijn als de zwelling afneemt of zelfs helemaal verdwijnt.

Na de injectie

De lidocaïne (verdoving) werkt gelijk. De verdoving houdt 2 tot 3 uur aan. De Depo-Medrol® heeft enkele dagen tot weken nodig, voordat u hiervan de werking kunt waarnemen.

Bijwerkingen

  • De pijnklachten kunnen gedurende 2 tot 3 dagen na de injectie verergeren. Ook kan er op de geïnjecteerde plek een zwelling ontstaan, deze neemt na 2 of 3 dagen vanzelf af.
  • Uw gezicht kan enkele dagen na de injectie wat roder kleuren dan normaal, dit verdwijnt na enkele dagen.
  • Er kunnen wat hormonale schommelingen ontstaan, waardoor er menstruatiestoornissen kunnen optreden.
  • Bij diabetici kan het bloedsuikergehalte de eerste twee weken na de injectie een beetje ontregeld zijn. Controleer uw bloedsuiker na de injectie extra goed.
  • Een allergische reactie als gevolg van de injectie komt zelden tot niet voor.

Adviezen voor thuis

Wanneer de lidocaïne (verdoving) is uitgewerkt, kan de pijn verergeren. Deze pijn neemt meestal drie dagen na de injectie geleidelijk weer af. Tegen de pijn kunt u maximaal 4 keer daags 2 tabletten Paracetamol 500 mg innemen, tenzij er bij u medische redenen zijn om dit niet te doen. Bij twijfel kunt u overleggen met uw huisarts of uw behandelend orthopeed.

Het gewricht kunt u rustig aan bewegen en normaal belasten. U hoeft na de injectie geen activiteiten achterwege te laten. Door de verdoving kan het gewricht tijdelijk minder pijnlijk zijn. Beperk dan uw activiteiten tot de dingen die u gewend bent te doen.

Controleafspraak

Ongeveer zes weken na de injectie wordt u voor controle op de polikliniek verwacht. De arts bespreekt met u hoe de injectie heeft gewerkt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Orthopedie.

Telefoonnummers

Polikliniek Orthopedie
088 250 6270

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl.

Bijgewerkt op: 11 februari 2019

Code: ORTH03