Oudervisite op de afdeling Neonatologie

Uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie. De arts en verpleegkundige hebben meerdere keren per week overleg over uw kind. Dit overleg noemen we ‘visite’. Als ouder(s) kunt u een paar keer per week bij deze overleggen aanwezig zijn. Dit noemen we ‘oudervisite'. In deze folder leest u wat u kunt verwachten en hoe u zich kunt aanmelden.

Wat is een visite?

Tijdens een visite bespreken de arts en de verpleegkundige hoe het met uw kind gaat. Ook bespreken zij of aanpassing van de behandeling en/ of de verzorging nodig is. Bijvoorbeeld het aanpassen van de voeding of het stoppen van de monitor.

Uw input is belangrijk

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u vindt dat het met uw kind gaat. Mogelijk ziet u net weer andere dingen dan de arts of de verpleegkundige. Ook vinden we het belangrijk dat u meedenkt over de behandeling. Daarom nodigen we u als ouder(s) uit om aan de visites deel te nemen. 

Wat betekent deelname?

De visites vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.15 en 11.00 uur. U kiest zelf of u één of meerdere keren per week deel wilt nemen. U kunt bij aanmelding aangeven welke tijd u het beste uitkomt. We proberen hier dan rekening mee te houden bij het inplannen van de oudervisites.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden in de teampost van de verpleegkundigen. Hier hangt een intekenlijst per week. U kunt zich intekenen voor één of meerdere ochtenden in de week. Geef ook aan of u met 1 of 2 personen komt.

We proberen de oudervisite altijd door te laten gaan, maar in een (nood)situatie kan het voorkomen dat de visite later plaatsvindt of niet doorgaat. De verpleegkundige geeft dit aan u door. U kunt zich dan opnieuw inschrijven.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Als u beiden deelneemt aan de oudervisite: bespreek alvast samen hoe u het vindt gaan met uw kind en welke punten u graag wilt bespreken.
  • Schrijf eventuele vragen op zodat u deze niet vergeet tijdens de oudervisite.

Gang van zaken

Melden

Het is prettig als u zich een kwartier van tevoren meldt op de afdeling. Vijf minuten voordat de oudervisite begint kunt u plaatsnemen op het liftenplein. Daar haalt een verpleegkundige of arts u op. Hij/zij neemt u mee naar de multifunctionele ruimte naast de entree van de afdeling.

Verloop van het gesprek

De oudervisite duurt 15 minuten per kind. Het gesprek gaat ongeveer als volgt:

  • De zaalarts begint het gesprek en bespreekt de situatie van uw kind.
  • Vervolgens vertelt u als ouder(s) hoe u het vindt gaan.
  • De verpleegkundige vult zo nodig aan.
  • De arts en verpleegkundige beantwoorden vragen die u misschien heeft.
  • Met elkaar bespreekt u het behandelbeleid voor de komende tijd.

Opmerkingen en suggesties

Wij starten de oudervisite bij wijze van proef. Als u opmerkingen of suggesties heeft, dan horen we dat graag. Uw feedback helpt ons de visites te verbeteren.

Vragen

Met vragen over de oudervisite kunt u terecht bij de arts of verpleegkundige.

Telefoonnummers

Afdeling Neonatologie (5B)
088 250 6136

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 6 juli 2023

Code: K40