Strikte isolatie bij dragerschap MRAC bacterie

U draagt (mogelijk) een resistente bacterie bij u, die zich verspreidt via contact met besmette handen, besmette oppervlakken en via de lucht. In uw geval betreft het de MRAC bacterie (Multiresistente Acinetobacter). Om verspreiding van deze bacterie te voorkomen, nemen we in het ziekenhuis maatregelen. In deze folder leest u hier meer over.

Resistente bacteriën

Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op de huid als in het lichaam. Bacteriën horen bij de mens en hebben vaak een nuttige functie. Maar soms veroorzaken bacteriën een infectie. Infecties die veroorzaakt worden door bacteriën kunnen worden behandeld met antibiotica. Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of de groei ervan remmen.

Het komt voor dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor bepaalde antibiotica. Zo’n bacterie noemen we een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO). Het is belangrijk om verspreiding van deze resistente bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom nemen we tijdens uw verblijf in het ziekenhuis maatregelen om verspreiding van deze bacterie tegen te gaan.

Maatregelen in het ziekenhuis

Bij opname

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen verblijft u op een eenpersoonskamer met sluis. De sluis is een ruimte voor uw kamer. In deze sluis trekken de ziekenhuismedewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen aan. De ziekenhuismedewerkers dragen een schort met lange mouwen, handschoenen en een mondneusmasker wanneer zij u verzorgen, onderzoeken of uw kamer schoonmaken.

In principe blijft u op uw kamer. Er kunnen er redenen zijn om uw kamer te verlaten, bijvoorbeeld omdat u moet oefenen met traplopen of wandelen. Houd u dan aan de volgende instructies:

  • verlaat uw kamer alleen onder begeleiding van een zorgverlener;
  • desinfecteer uw handen bij het verlaten van de kamer;
  • draag een mondneusmasker;
  • gebruik geen andere toilet dan uw eigen toilet;
  • ga niet naar de huiskamer van de afdeling.

Onderzoeken die op een andere afdeling plaatsvinden, gaan in principe gewoon door óf worden, als dit mogelijk is, bij u op de kamer uitgevoerd. De afdeling wordt ingelicht over uw komst zodat daar ook de nodige maatregelen genomen kunnen worden als dit nodig is.

Bezoek

U kunt uw bezoek gewoon ontvangen. Uw bezoek moet zich wel eerst melden bij de verpleegkundige. Bezoek wordt geadviseerd een mondneusmasker en een beschermend schort te dragen bij u op de kamer. Als uw bezoek nog andere patiënten wil bezoeken, dan moeten zij u als laatste bezoeken. Na het bezoek aan u moet uw bezoek het ziekenhuis direct verlaten.

Bij het verlaten van uw kamer moet uw bezoek de handen wassen met water en zeep of inwrijven met handalcohol.

Uw bezoek mag zich niet ophouden in gemeenschappelijke ruimtes zoals de gang, de huiskamer of het restaurant.

Op de polikliniek

Wordt u niet opgenomen, maar gaat u voor een onderzoek of behandeling naar de polikliniek? Op de polikliniek zijn extra maatregelen niet nodig. De basishygiëne die de medewerkers toepassen is voldoende om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen.

Maatregelen thuis

Thuis hoeft u geen speciale maatregelen te nemen. U kunt zonder problemen gebruik maken van thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg. De basishygiëne die de gezondheidsmedewerkers toepassen, is voldoende om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Ook uw gezinsleden hoeven geen extra maatregelen te nemen.

Waarom nemen we in het ziekenhuis ‘strengere’ maatregelen dan elders?

Patiënten in het ziekenhuis hebben een verminderde weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties dan gezonde mensen. Het risico op besmetting is in een zorginstelling groter dan onder de algemene bevolking. Dit heeft te maken met de vele zorghandelingen die plaatsvinden, antibioticagebruik en de kwetsbaarheid van de patiënten.

Instructies voor een goede handhygiëne in het ziekenhuis

Goede handhygiëne is belangrijk om overdacht van (ziekmakende) micro-organismen te voorkomen. Er zijn twee vormen van handhygiëne: wassen of desinfecteren. Meer informatie vindt u in de folder 'Hygiënevoorschriften voor patiënten en bezoekers'.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundigen of aan uw arts. Met specifieke vragen over de bacterie kunt u contact opnemen met afdeling Hygiëne en infectiepreventie.

Telefoonnummers

Afdeling Hygiëne en infectiepreventie
088 250 6440

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 27 mei 2021

Code: HYG11