Ejectiefractiebepaling in rust met behulp van de radioactieve stof 99m Tc-HSA albumine

Bij een ejectiefractiebepaling wordt berekend hoe de pompfunctie is van de linker hartkamer. Ook de bewegingen van de wand van de linker hartkamer kunnen worden bekeken.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.