Hypertensiecarrousel (bij hoge bloeddruk)

Om inzicht te krijgen in de oorzaak en (mogelijke) gevolgen van hoge bloeddruk, moeten verschillende onderzoeken worden gedaan. Bij de hypertensiecarrousel plannen we alle onderzoeken die u nodig heeft op twee aaneengesloten dagen. Ze worden zó op elkaar afgestemd dat de wachttijden minimaal zijn. Aan het eind van deze twee dagen krijgt u van de meeste onderzoeken meteen de uitslag én het behandeladvies.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.