OCT-onderzoek

OCT (Optical Coherence Tomography) is een beeldvormende techniek, waarmee hoogresolutie beelden gemaakt worden van structuren van het oog. De beelden geven een dwarsdoorsnede weer van het netvlies. Zo kunnen afwijkingen aan het netvlies nauwkeurig in beeld worden gebracht. Het doel van dit onderzoek is het stellen van een diagnose en/of het mogelijk maken van een eventuele behandeling.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.