Skip to main content

Nazorgwijzer darmkanker

De beste zorg dichtbij

Wij zetten ons ervoor in u de best mogelijke zorg te verlenen. Tijdens het behandeltraject, maar ook daarna. Daarom bieden wij u een speciaal nazorgtraject. Met hulp van specialisten binnen en buiten het ziekenhuis. Afhankelijk van uw behoefte. De nazorgwijzer laat u zien wat de mogelijkheden zijn.

De nazorgwijzer is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Eerst ziet u ons aanbod. Dit aanbod leest u ook hier op de website. Daarna beschrijven we het aanbod van betrouwbare externe partners. Dit aanbod vindt u alleen in de nazorgwijzer.

Ziekenhuisaanbod

Casemanager darmkanker

De coördinatie van uw nazorg vraagt om aandacht. Daarom wijzen wij u een eigen casema-nager toe. Dat is uw aanspreekpunt. Uw casemanager helpt u in de zoektocht naar de juiste nazorg. Zij plant gesprekken voor u in en houdt contact met uw huisarts.

Tijdens uw nazorgtraject bespreekt u regelmatig alle activiteiten die u doet in het traject. Ook de afspraken hiervoor plant u casemanager in.

Ondersteuning vanuit het ziekenhuis

De onderstaande vormen van ondersteuning bieden wij in het ziekenhuis aan.

Geestelijke verzorging

Onze geestelijk verzorger spreekt met u over levensvragen. Hij bespreekt onderwerpen als angst en vertrouwen en schuld en vergeving. Of praat met over de rode draad en de richting in uw leven, het perspectief en de zin van uw leven. Juist ook nu u met ziekte te maken heeft.

Samen met de geestelijk verzorger gaat u kijken wat u kan helpen. Welke spirituele bronnen bijvoorbeeld. De Geestelijk verzorger heeft beroepsgeheim. Alles wat u vertelt, blijft dus ge-heim. De gesprekken met de geestelijk verzorger staan los van religie.

Een afspraak maakt u via het secretariaat: 088 2506699. Als er niemand opneemt kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Psycholoog of psychiater

De klinisch psycholoog of psychiater helpt u bij het verwerken van het feit dat u ziek bent. Soms doen we dat door middel van een behandeling. Daarnaast geven we informatie over het verwerkingsproces. U moet altijd naar ons doorverwezen worden door een specialist.

Diëtist

Een diëtist geeft advies over voeding tijdens uw ziekte. Het doel hiervan is klachten verhelpen en voorkomen waardoor de kwaliteit van uw leven zo optimaal mogelijk kan zijn. De adviezen kunnen voor u zelf zijn of voor uw naasten.

Een afspraak maakt u via een van onze poliklinieken of via uw casemanager. Als u zelf een dringende vraag heeft, kunt u ons bellen. Via nummer 088 2505044.

Websites met informatie over voeding en supplementen:

Op de website van het Memorial Sloan Kettering Cancer Centre vindt u een zeer uitgebreide kruidendatabase. Hier vindt u informatie over onder andere de werking, bijwerkingen, interacties met chemotherapie, onderzoeken en literatuuropgave. De site is in het Engels. 

Seksuoloog

Een behandeling tegen kanker kan gevolgen hebben voor uw seksuele beleving of ervaring. Ook kunnen er veranderingen in uw lichaam optreden die van invloed zijn op uw seksualiteit. Denk aan vermoeidheid, pijn, een veranderend lichaamsbeeld of erectiestoornissen. Wij werken samen met seksuoloog Astrid Kremers. Bij haar kunt u met deze problemen terecht. U maakt een afspraak via nummer 06-10797061 of via e-mail: info@sexuoloog.nl

Uw ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw kinderwens. Is dat het geval? Vraag aan uw casemanager of zij u in contact kan brengen met de fertiliteitspoli in het UMCU.

Klinische Genetica

Veel tumoren zijn genetisch overdraagbaar. Als er bij u in de familie zo’n tumor voorkomt kan dat een grote belasting voor u zijn. U kunt dan besluiten een genetisch onderzoek te doen. Bij dit onderzoek wordt u begeleid door een genetisch erfelijkheidsconsulent.

Een afspraak maakt u via nummer 088 2506667. Vaak maakt uw medisch specialist deze afspraak al voor u.

U komt in aanmerking voor klinisch genetisch onderzoek als:

  • U jonger bent dan 50 jaar
  • Uit onderzoek blijkt dat een familielid in de directe lijn kanker heeft die erfelijk is

Als u niet meer kunt genezen

Als genezing niet meer mogelijk is, richt de medische zorg zich op het remmen van de ziekte en/of het verminderen van de klachten. Daarbij speelt 'kwaliteit van leven' een belangrijke rol. We spreken dan van de palliatieve fase van de ziekte met de daarbij behorende palliatieve zorg.

Ongeneeslijk ziek zijn betekent niet dat u geen zorg meer krijgt of nodig hebt. Integendeel. Met de juiste zorg proberen we uw klachten zoveel mogelijk te verminderen.

In het Diakonessenhuis is een team ondersteunende en palliatieve zorg (TOPZ). Bij ondersteunende en palliatieve zorg ligt de nadruk op voorkomen van klachten en als deze toch optreden, op ondersteuning en behandeling van deze klachten. Voorop staat het behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en de kwaliteit van uw leven zo hoog mogelijk te houden.

Het team bestaat uit zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Het zijn allemaal ervaren en gespecialiseerde medisch- en verpleegkundig specialisten, werkzaam binnen het Diakonessenhuis. Zij hebben expertise op het gebied van oncologie en palliatieve zorg. Bij het verzoek om consultatie bezoekt iemand van het TOPZ u ‘aan het bed’ om uw problemen, wensen, behoeften en mogelijkheden duidelijk te krijgen. Hierna brengt het team een advies uit aan uw zorgverleners.

Ook kunnen wij u helpen als u kiest voor een plekje in een hospice. Of als u naar een verpleeghuis moet.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding

Welkom op de website van het Diakonessenhuis.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw privacy.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten werken:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
  • Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie te verzamelen en te analyseren. Denk hierbij aan duur van een bezoek of klikgedrag op de website. Dit gebruiken wij om de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo anoniem als mogelijk verwerkt en zijn niet terug te voeren op individuen. Wij hebben met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben de opties om gegevens te delen uitgeschakeld;
  • YouTube cookies: we tonen video’s van YouTube. YouTube plaatst zelf cookies via deze filmpjes. Als u deze cookies wilt toestaan, kunt u dat hieronder aangeven. U kunt alleen als u deze cookies accepteert video’s van ons ziekenhuis op deze website zien.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze cookies.

Alleen functionele en analytische cookies accepteren    
Functionele, analytische en Third-party-cookies accepteren    

Meer weten...