Skip to main content

Stroke Care Unit

Als u een beroerte heeft gehad, komt u direct terecht op de spoedeisende hulp. Hoe sneller we u behandelen des te kleiner de kans dat u blijvende schade oploopt. Dus we gaan u direct onderzoeken. Bij ieder onderzoek dat wij doen, krijgt u voorrang.

Wij maken direct een CT-scan van uw hersenen en een filmpje van uw hart: een ECG. Verder onderzoeken wij uw bloed in het laboratorium. En dan nemen we u op op de Stroke Care Unit.

De Stroke Care Unit (SCU) is een onderdeel van de verpleegafdeling neurologie. De SCU is speciaal bedoeld voor de eerste opvang van mensen met een beroerte. 

Revalidatie

Op de Stroke Care Unit beginnen we al snel met uw revalidatie, zodat u zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk kunt. Wij roepen hierbij de hulp in van andere specialisten. Bijvoorbeeld van een revalidatiearts, een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, geestelijk verzorger of diëtiste.

Na ontslag uit het ziekenhuis

Wij streven naar een zo snel mogelijk ontslag. U gaat dan naar huis of wij regelen een verblijf in een instelling voor u:

  • Een revalidatiecentrum
  • Een reactiveringcentrum
  • Een verpleeghuis

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding