Behandeling met Taxotere®

Taxotere ® (docetaxel) is een cytostaticum dat gebruikt wordt bij de behandeling van borstkanker. Taxotere kan de groei van borstkankercellen remmen, hierdoor wordt het verergering van de ziekte voor kortere of langere tijd uitgesteld en kan het een bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven.

Meer informatie vindt u in de folder.