Inleveren van ontlasting voor onderzoek bij het laboratorium Klinische chemie

Uw behandelend arts heeft voor u een ontlastingonderzoek (of fecesonderzoek) aangevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op het laboratorium Klinische Chemie, Hematologie & Immunologie (KCHI) van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. U leest hier meer informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Meer informatie vindt u in de folder.