Triggerpointbehandeling

Een myofasciaal triggerpoint is een (zeer) drukpijnlijke plek in een spier. Als er druk op gegeven wordt, wekt dit een uitstralende pijn op in de triggerpoint zelf of in een ander deel van het lichaam. Elk triggerpoint heeft een specifiek uitstralingsgebied van pijn.

De behandeling bestaat uit twee delen: het toedienen van een injectie door de pijnspecialist, gevolgd door fysiotherapie door een fysiotherapeut. De behandeling heeft tot doel het triggerpoint te verminderen en na een aantal behandelingen te laten verdwijnen.

Meer informatie vindt u in de folder.