Argininetest

Een argininetest doen we om na te gaan of er bij uw kind voldoende groeihormoon in het lichaam wordt aangemaakt. Voor de argininetest krijgt uw kind via een infuus arginine toegediend. Ook wordt op gezette tijden bloed afgenomen.

Arginine is een natuurlijk eiwit dat de groeihormoonproductie door de hypofyse (een klier in de hersenen) stimuleert. Door het toedienen van arginine wordt de hypofyse aangezet tot het tijdelijk afgeven van extra groeihormoon.

Door vervolgens de hoeveelheid groeihormoon in het bloed te bepalen, wordt nagegaan of de productie van groeihormoon goed functioneert. 

Meer informatie vindt u in de folder.