Echografie van de halsvaten (duplex)

Bij dit onderzoek worden met behulp van echografie (geluidsgolven) de bloedvaten in beeld gebracht en wordt de bloedstroom ter plaatse onderzocht. Afwijkingen van de vaatwand van de betreffende vaten (slagaderverkalking) én de gevolgen hiervan op de bloedstroom door bijvoorbeeld een vernauwing, worden zo in kaart gebracht.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.