Instructies bij laboratoriumonderzoek

Om onderzoek goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat het materiaal op de juiste manier wordt verzameld en verstuurd. U leest alle instructies in de folder. Lees deze goed door.