Mapping

Tijdens een mappingonderzoek probeert de pijnspecialist te achterhalen welke ruggenmergszenuwknoop of -knopen het meest betrokken is/zijn bij uw pijn. Dit gebeurt met een naald die onder stroom wordt gezet. Een ruggenmergszenuwknoop wordt ook wel Dorsal Root Ganglion (DRG) genoemd en is een verdikking van de zenuwbaan aan de rugzijde van het ruggenmerg. Op grond van dit onderzoek bepaalt de pijnspecialist uw verdere behandeling.

Meer informatie vindt u in de folder.