Structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)

Een structureel echoscopisch onderzoek is een onderzoek naar aangeboren afwijkingen. Geluidsgolven (die niet hoorbaar zijn) worden teruggekaatst door de inwendige organen van de baby en worden daardoor zichtbaar op een scherm. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide echografist.

Meer informatie vindt u in de folder.