Echografie van de heupen bij kinderen

Met een echo (echografie) van de heupen kunnen eventuele afwijkingen zichtbaar en bekeken worden. Een echografie van de heupen wordt bij voorkeur uitgevoerd als uw kind drie maanden of ouder is. Voor die tijd is het veel moeilijker om eventuele afwijkingen aan te tonen of uit te sluiten.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.