Contact voor zorgverleners

Wilt u contact met ons opnemen? Hier leest u bij wie u terecht kunt voor welke onderwerpen.

Huisartsentelefoon

Wilt u overleggen met een medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant? Dat kan via de huisartsentelefoon: nummer 088 250 5555.

Spoedverwijzing

Wil u een patiënt met spoed verwijzen? Dit kan via de huisartsentelefoon 088 250 5555. U wordt doorverbonden met de dienstdoende specialist. Ook via Zorgdomein kunt u een patient met spoed verwijzen. Per verwijsproduct staat vermeld hoe u een spoedverwijzing naar het ziekenhuis kunt regelen.

Faxnummers

Secretariaat Chirurgie en Liesbreukcentrum Nederland
Fax locatie Utrecht: 088 250 6210
Fax locatie Zeist: 088 250 9759

Overdracht / ontslag van patiënten

Heeft u vragen over het ontslag van een patiënt, neem dan contact op met de zorgcoördinator van de betreffende verpleegafdeling. Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de specialist.

Transmuraal Incident Melden

Transmurale incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen tijdens de overdracht van patiënten, die geleid hebben of hadden kunnen leiden tot schade voor een patiënt. Het doel van Transmuraal Incident Melden is leren van dingen die (bijna) misgaan bij opname en ontslag. Daarmee kunnen we onze samenwerking verbeteren en daarmee de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Wijzigingen in uw huisartsenpraktijk

Heeft u een wijziging van een huisarts in uw huisartsenpraktijk? Wilt u al uw patiënten overzetten op naam van een nieuwe huisarts? Stuurt u dan email aan verwijzers@diakhuis.nl.

Vermeld alstublieft van de betreffende zorgverleners én van uw praktijk: de AGB-code en het Edifact abonnement nummer.

Klachten van patiënten

Uw patiënten kunnen een klacht indienen via onze klachtenfunctionaris.

Samenwerking

Heeft u een vraag, wens of idee over uw samenwerking met het Diakonessenhuis? Neemt u dan contact met ons op via verwijzers@diakhuis.nl

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze contactpersonen:

Laboratoria

Klik hier voor alle informatie over laboratoria KCHI en MMI.

Online contact

U kunt veilig, zorgvuldig en actueel informatie uitwisselen met ons. Dat kan op vier verschillende manieren: