Skip to main content

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering op strategisch niveau, zowel professioneel-inhoudelijk als bedrijfsmatig en financieel-economisch. De Raad van Bestuur stemt zijn (medisch specialistisch) beleid af met het Bestuur van de Medische Staf en met de wettelijk ingestelde adviesorganen (de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad). Bij verpleegkundig-professionele zaken wordt ook de Verpleegkundige Adviesraad betrokken.


De voorzitter van de Raad van Bestuur is
drs. J.M.M. Taks (John).

Heeft u een vraag aan John Taks? Dan kunt u hem een e-mail sturen.

Lid Raad van Bestuur is
drs. M. Wiesenekker (Martijn).

Heeft u een vraag aan Martijn Wiesenekker? Dan kunt u hem een e-mail sturen.

 

 

Financiële en maatschappelijke verantwoording

De Raad van Bestuur legt, overwegend achteraf, financiële en maatschappelijke verantwoording over het gevoerde beleid af aan de Raad van Toezicht. Daarnaast legt de Raad van Bestuur het verantwoording af aan interne en externe belanghebbenden en toezichthouders, onder meer via publicatie van het jaardocument.

Eindverantwoordelijkheid Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en de doelstellingen van het ziekenhuis. Formele besluitvorming vindt plaats in de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur geeft leiding aan:

  • Het management van de resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's), die geordend zijn rond de patiëntenzorg en diensten van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur delegeert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de leiding van de RVE's. Een RVE werkt op basis van een afgesproken jaarplan en begroting, waarover verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Bestuur.
  • De leiding van stafdiensten waaronder de Concerndienst (financieel service center, business control, zorginformatie en zorginkoop), ICT, P&O, Diakademie, Facilitair Bedrijf (facilitaire zaken en huisvesting) en Algemeen Beheer (bureau bestuursondersteuning, bureau communicatie, bureau patiëntveiligheid en kwaliteit).

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding