Skip to main content

Wie komt u tegen?

Medisch specialisten

Op het dagbehandelcentrum werken verschillende medisch specialisten: internist-oncologen en internist-hematologen. Zij stellen de diagnose en maken een behandelplan. De medisch specialist houdt tijdens de behandeling de regie en evalueert uw behandeling. 

Verpleegkundig specialisten

De verpleegkundig specialist behandelt  zelfstandig patiënten in opdracht van de medisch specialist. Verder begeleidt zij u tijdens uw behandeling en is uw vaste aanspreekpunt. Bovendien is zij bevoegd een aantal medische taken uit te voeren.

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundigen begeleiden, informeren en adviseren u. Zij geven informatie over uw ziekte, de behandeling en de gevolgen ervan. U kunt altijd bij hen terecht met uw zorgen. De oncologieverpleegkundigen, de verpleegkundig specialist en de medisch specialisten werken  nauw samen.

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is een deskundige op het gebied van gedrag. Hij/zij doet onderzoek naar uw emotionele problemen of klachten. Soms is het al voldoende als u beter begrijpt waardoor uw klachten veroorzaakt worden. De klinisch psycholoog kan u praktische adviezen geven over bijvoorbeeld de inrichting van uw werk of de omgang met uw partner en/of familieleden. In overleg met uw behandelend arts kan u doorverwezen worden naar de klinisch psycholoog.

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger van het ziekenhuis luistert naar uw levensverhaal, uw gedachten en gevoelens. Met hem of haar kunt u samen zoeken naar de plaats van de ziekte in uw leven. U kunt een beroep doen op de geestelijk verzorger of u nu gelovig bent of niet. U kunt bij de verpleegkundige aangeven dat u contact met de geestelijk verzorger op prijs stelt.

Diëtist

Bepaalde vormen van kanker en de behandeling van kanker kunnen leiden tot problemen met voeding. U kunt last hebben van verminderde eetlust, moeite met slikken, een pijnlijke mond, darmen die van streek zijn en ongewenste vermagering of gewichtstoename. Een goede voeding kan er toe bijdragen dat u in een betere conditie blijft, waardoor u zich ook beter voelt. De diëtist kan hierbij helpen. Via de verpleegkundige kunt u een afspraak maken met de diëtist.

Overige ondersteunende personen en afdelingen

  • fysiotherapie/ ergotherapie/ logopedie: deze hulpverleners kunnen op verzoek van uw behandelend arts worden ingeschakeld.
  • de afdelingssecretaresse die praktische zaken regelt, zoals het maken van de afspraken voor onderzoeken en voor de polikliniek.
  • andere ondersteunende diensten zoals de afdelingsassistent, schoonmakers en vrijwilligers.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding