Skip to main content

Wie komt u tegen?

Al onze zorgverleners zijn BIG-geregistreerd. Dat betekent dat u uw zorgverlener makkelijk kunt opzoeken in het BIG-register. In dat register ziet u precies waar uw zorgverlener voor is opgeleid. Lees meer over de Wet BIG.

Maag-darm-leverartsen

Een maag-darm-leverarts (MDL-arts) is een arts die gespecialiseerd is in ziektes van de spijsverteringsorganen. De MDL-arts is speciaal opgeleid om bij klachten die kunnen wijzen op ziektes van deze organen de oorzaak op te sporen, te behandelen en het onderzoek uit te voeren. Maag-Darm-Leverziekten is een breed vak. Om iedere patiënt nog beter te kunnen helpen hebben de MDL-artsen één of meerdere aandachtsgebieden gekozen. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat binnen elk deelgebied alle kennis in huis is.

Maag-darm-leverartsen zijn breed opgeleid en hebben zich daarnaast gespecialiseerd in een bepaald aandachtsgebied, zoals:

 • ziektes die te maken hebben met de lever (Hepatologie). We hebben een speciaal Hepatitiscentrum waar patienten met hepatitis B of hepatitis C  behandeld worden. Bij de behandeling wordt ook samengewerkt met een internist gespecialiseerd in infectieziektes.
 • de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De behandeling van deze ziekten behoort tot de basiskennis van elke MDL-arts.
 • kanker. Lees meer over wat we kunnen betekenen voor mensen met kanker.

Doordat MDL-artsen breed zijn opgeleid werken zij veel samen met andere specialisten uit ons ziekenhuis, waaronder chirurgen, oncologen, internisten, diëtisten en radiologen.

Physician Assistant

Een Physician Assistant (PA) is geen arts, maar heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd, waardoor deze zelfstandig medisch specialistische handelingen kan uitvoeren binnen een beperkt deelgebied. De PA binnen de afdeling MDL in het Diakonessenhuis is speciaal opgeleid om endoscopisch onderzoek te verrichten en patiënten te behandelen met klachten uitgaande van de dikke darm.

Specialistisch verpleegkundigen

Specialistisch verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die zich gespecialiseerd hebben in de verpleegkundige begeleiding van patiënten. Zij hebben hiervoor na hun gewone verpleegkunde opleiding een specialisatie-opleiding gevolgd:

 • MDL-verpleegkundigen
  Binnen de afdeling zijn drie specialistisch verpleegkundigen werkzaam die zich gespecialiseerd hebben in de begeleiding van patiënten die last hebben van een chronische ontsteking van alle of een deel van het spijsverteringskanaal, zoals de ziekte van Crohn en van patiënten met chronische hepatitis, zoals hepatitis B. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het uitvragen van de ziektegeschiedenis en het voorlichten van patiënten die verwezen zijn voor een dikke darmonderzoek (coloscopie).  De MDL-verpleegkundigen werken altijd onder supervisie van een MDL-arts.
 • Endoscopie-verpleegkundigen
  Endoscopie-verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten en het assisteren van de arts tijdens een endoscopisch onderzoek. Zij hebben hier een speciale opleiding voor gevolgd. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het grondig onderzoeken en voorlichten van patiënten die verwezen zijn voor een dikke darmonderzoek (coloscopie).
 • Stomaverpleegkundige
  Als u mogelijk een stoma nodig heeft, krijgt u te maken met de stomaverpleegkundige. De stomaverpleegkundige geeft u informatie over uw stoma, maar ook adviezen over hoe u er in uw dagelijks leven mee om kunt gaan. Een stoma krijgen, is ingrijpend. Uw leven verandert en dat moet u een plaats geven. Daarom praat de stomaverpleegkundige ook met u over uw emoties als u daar behoefte aan heeft.

Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn afgestudeerde basisartsen. Sommige arts-assistenten zijn in opleiding tot specialist. Soms staan zij aan uw bed in plaats van uw specialist. Arts-assistenten werken altijd onder supervisie van een specialist. De arts-assistenten overleggen dan ook met de specialist over uw behandeling.

Coassistenten

Coassistenten zijn studenten geneeskunde en zijn dus in opleiding tot arts. Door in het ziekenhuis te werken doen zij ervaring op. Coassistenten lopen soms mee met een specialist als die u bezoekt. Ook op de polikliniek of op de verpleegafdeling (een coassistent is dan vaak de zaalarts) komt u ze tegen. 
 
Soms voert u het eerste gesprek met hen. Zij stellen vragen over uw ziektegeschiedenis en noteren de gegevens in uw dossier. Daarna bespreken zij hun bevindingen met hun supervisor.
Heeft u bezwaar tegen de aanwezigheid van een coassistent? Laat dat dan weten aan uw arts of verpleegkundige.

Geriater

Een geriater is gespecialiseerd in ouderdomsziekten en is altijd betrokken bij de behandeling van mensen van 70 jaar en ouder.

Secretariaat

Binnen de afdeling werken meerdere secretariële medewerkers die ondersteunen in de planning en bij het maken van afspraken. Zij zijn zowel werkzaam op de polikliniek als op de endoscopie-afdeling.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding

Welkom op de website van het Diakonessenhuis.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw privacy.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten werken:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
 • Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie te verzamelen en te analyseren. Denk hierbij aan duur van een bezoek of klikgedrag op de website. Dit gebruiken wij om de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo anoniem als mogelijk verwerkt en zijn niet terug te voeren op individuen. Wij hebben met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben de opties om gegevens te delen uitgeschakeld;
 • YouTube cookies: we tonen video’s van YouTube. YouTube plaatst zelf cookies via deze filmpjes. Als u deze cookies wilt toestaan, kunt u dat hieronder aangeven. U kunt alleen als u deze cookies accepteert video’s van ons ziekenhuis op deze website zien.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze cookies.

Alleen functionele en analytische cookies accepteren    
Functionele, analytische en Third-party-cookies accepteren    

Meer weten...