Skip to main content

Wie komt uw kind tegen?

Uw kind krijgt het meest te maken met verpleegkundigen, artsen en medisch pedagogisch zorgverleners. Maar we betrekken ook andere hulpverleners bij de behandeling. Denk aan afdelingsassistenten, een kinderfysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog of diëtist.

Op de kinderafdeling
Als uw kind in het ziekenhuis ligt, komt u veel mensen tegen die met elkaar samenwerken om het verblijf zo prettig en zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw kind krijgt op de kinderafdeling het meeste te maken met verpleegkundigen, kinderartsen, arts-assistenten en medisch pedagogisch zorgverleners. Soms worden ook andere hulpverleners bij een behandeling betrokken. Denk bijvoorbeeld aan een kinderfysiotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker, een psycholoog of een diëtist. Het kan dus zijn dat uw kind gedurende zijn of haar verblijf veel verschillende gezichten ziet. Uiteraard proberen we duidelijk aan te geven wie wat voor uw kind doet. U ontvangt van ons ook een opnamefolder waarin deze informatie te vinden is.

Verpleegkundigen
Wanneer uw kind voor langere tijd in het ziekenhuis verblijft, krijgt uw kind een eerste verantwoordelijke verpleegkundige toegewezen die tijdens het verblijf voor uw kind zorgt. De eerste verantwoordelijke verpleegkundige is tevens uw contactpersoon en aanspreekpunt. Desondanks is het vanwege het werkrooster van onze verpleegkundigen niet altijd mogelijk dat de eerste verantwoordelijke verpleegkundige aanwezig is. Uw kind krijgt dan een andere verpleegkundige toegewezen die de zorg voor uw kind voor een bepaalde dag of een bepaald dagdeel op zich neemt. De kans is dus groot dat u en uw kind veel verschillende gezichten zullen zien gedurende het verblijf.

Kinderartsen, kinderarts-assistenten en coassistenten
De verpleegkundige bespreekt dagelijks met de kinderarts hoe het met uw kind gaat. Wanneer u uw kind komt bezoeken, zal de kinderarts niet altijd aanwezig zijn. Indien u toch graag met de kinderarts wilt spreken, kan dit tussen 10.30 en 12.30 uur. Geeft u dit alstublieft vooraf aan bij de verpleegkundigen.

Er zijn ook coassistenten en arts-assistenten op de kinderafdeling. Een coassistent is een vierdejaars student Geneeskunde die stage loopt op een bepaalde afdeling in het ziekenhuis. Een arts-assistent is een basisarts die de studie Geneeskunde heeft afgerond en zich aan het specialiseren is. De arts–assistent voert onder supervisie van de kinderarts (een deel van de) behandeling uit. Hij/zij is uw dagelijkse aanspreekpunt en houdt u op de hoogte van besprekingen, onderzoeken en uitslagen. Het is mogelijk dat meerdere arts–assistenten voor uw kind zullen zorgen.

Kijk voor meer informatie over de artsen en assistenten die uw kind kan tegenkomen en wat zij precies doen op deze website.

Medisch pedagogisch zorgverleners
Onze medisch pedagogisch zorgverleners begeleiden u en uw kind. De zorgverlener bereidt uw kind voor op medische handelingen en begeleidt uw kind bij onderzoeken en/of onprettige handelingen. U kunt bij de medisch pedagogisch zorgverlener terecht voor opvoedingsvragen en -problemen. Daarnaast zorgt de medisch pedagogisch zorgverlener voor afleiding tijdens het ziekenhuisbezoek, zoals speelgoed en activiteiten voor uw kind.

Kind- en jeugdpsychologen
Een kind kan om meerdere redenen verwezen worden naar een kind- en jeugdpsycholoog. De klacht van uw kind is bijvoorbeeld niet medisch te verklaren of de klacht van uw kind wordt in stand gehouden of veroorzaakt door spanning, stress of angst. In zulke gevallen zal uw kind verder worden behandeld door een kind- en jeugdpsycholoog. In veel gevallen wordt het kind zelf door de psycholoog behandeld, maar soms worden ook de ouders in het proces betrokken. Ook kan het voorkomen dat alleen de ouders worden begeleid. De kind- en jeugdpsycholoog werkt poliklinisch en kan ook in geval van opname op de afdeling worden betrokken.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind wordt uw kind zo veel mogelijk betrokken in het proces. Tijdens een intakegesprek van 45 minuten vraagt de psycholoog breed uit over de klacht van uw kind en wordt er gesproken over ontwikkelingsgebieden die een samenhang kunnen hebben met de klacht. Aan het einde van de intake doet de psycholoog een voorstel voor verdere diagnostiek op psychologisch gebied en/of behandeling. Over het algemeen is de behandeling van uw kind door een kind- en jeugdpsycholoog van korte duur (circa vijf tot tien gesprekken).

Medisch maatschappelijk werker
Onze medisch maatschappelijk werker geeft waar nodig kortdurende begeleiding aan ouders van kinderen die zijn opgenomen op de kinderafdeling. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van slaapproblemen, ontregeling bij het kind (en in het gezin), overmatig huilen, voedingsproblemen of andere gedragsproblemen. Door middel van oplossingsgerichte gesprekken wordt ruimte geboden aan de emotionele en praktische gevolgen van het ziekteproces en de opname van het kind. Samen met de ouders wordt een plan gemaakt over hoe zij in de toekomst zo goed mogelijk met de situatie kunnen omgaan. Wanneer blijkt dat er een langer durende begeleiding nodig is, zorgt de medisch maatschappelijk werker voor verwijzing naar andere instanties.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding

Welkom op de website van het Diakonessenhuis.

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw privacy.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten werken:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
  • Analytische cookies: wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie te verzamelen en te analyseren. Denk hierbij aan duur van een bezoek of klikgedrag op de website. Dit gebruiken wij om de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo anoniem als mogelijk verwerkt en zijn niet terug te voeren op individuen. Wij hebben met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben de opties om gegevens te delen uitgeschakeld;
  • YouTube cookies: we tonen video’s van YouTube. YouTube plaatst zelf cookies via deze filmpjes. Als u deze cookies wilt toestaan, kunt u dat hieronder aangeven. U kunt alleen als u deze cookies accepteert video’s van ons ziekenhuis op deze website zien.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze cookies.

Alleen functionele en analytische cookies accepteren    
Functionele, analytische en Third-party-cookies accepteren    

Meer weten...